Gwardia Wrocław

Oficjalny serwis internetowy

Komunikat KS „Gwardia” we Wrocławiu

W nawiązaniu do komunikatu z 12 marca 2019 roku, dotyczącego zmiany i zaprzestania pełnienia przez Piotra Lebiodę funkcji I trenera zespołu pierwszoligowego KS „Gwardia”, informujemy, co następuje. Trener Piotr Lebioda z dniem 1 kwietnia 2019 roku przestaje pełnić obowiązki prezesa sekcji siatkarskiej oraz koordynatora grup młodzieżowych KS „Gwardia”. Tym samym, od w/w terminu, szkoleniowiec przestaje reprezentować jakiekolwiek interesy klubu, nie mając do tego żadnych uprawnień – nie będąc przedstawicielem KS „Gwardia”.

Kwestie pozasportowe, będące powodem w/w decyzji, wynikające z treści z komunikatu z 12 marca b.r., dotyczyły zachowania Piotra Lebiody, które naruszyło dobre obyczaje oraz, które może także wyczerpywać znamiona czynu zabronionego. Sprawa została zgłoszona na policję.

W zaistniałej sytuacji władze KS „Gwardia” utraciły zaufanie do swojego wieloletniego współpracownika, nie widząc jakichkolwiek szans na dalsze kontynuowanie współpracy. Takie stanowisko zostało przedstawione trenerowi Piotrowi Lebiodzie w dokumencie, przekazanym podczas spotkania 11 marca b.r., w Nysie. Informując wówczas Piotra Lebiodę o odsunięciu go od prowadzenia zespołu seniorów KS „Gwardia”, treść stanowiska Klubu odczytała, w obecności trenera Lebiody oraz przy świadkach, prezes Sylwia Szymańska.