Gwardia Wrocław

Oficjalny serwis internetowy

Oświadczenie KS „Gwardia” we Wrocławiu

Stanowisko KS „Gwardia” we Wrocławiu wobec informacji udzielanych mediom przez Agencję Mienia Wojskowego.

Niniejszym, w odpowiedzi na informacje podawane do publicznej wiadomości przez AMW, informujemy:

1. KS „Gwardia” służy ochrona posiadania.

2. Postępowanie AMW jest nieetyczne i szkodliwe społecznie. AMW pozwoliła na dokonywanie nakładów i układanie planów treningowych, cały czas utrzymując KS „Gwardia” w przekonaniu, że zostanie podpisana umowa, której zasadnicze warunki zostały już przez strony wynegocjowane i którą rzeczywiście Klub już wykonywał.

3. AMW podnosi argumenty dotyczące zagrożenia zdrowia i życia użytkowników, gdy tymczasem uniemożliwiła KS „Gwardia” zainstalowanie siatek zabezpieczających elewację budynku. Umieszczenie tabliczki z informacją „Uwaga, spadające elementy dachu”, z pewnością nie usuwa żadnego ani nie likwiduje, a wręcz, jak sądzimy, ma na celu wywołanie negatywnego wrażenia na temat stanu technicznego budynku u wrocławian. AMW dysponuje jedynie opinią prywatną, dotyczącą stanu obiektu, do której zalecenie KS „Gwardia” zastosował się.

4. KS „Gwardia” będzie podejmować kroki służące ochronie prawnej swojego słusznego interesu oraz interesu społecznego.

5. KS „Gwardia” wystosował do rzecznika prasowego AMW wezwanie przedsądowe do zaprzestania naruszania dóbr osobistych klubu, poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat KS „Gwardia” i działań podejmowanych w związku z zabezpieczeniem obiektu.

6. Konieczność racjonalnego gospodarowania mieniem, na które wskazuje rzecznik AMW, polega nie tylko na wyprzedawaniu całego majątku, ale przede wszystkim na czynieniu zabiegów, w celu konserwacji oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa w należytym stanie. Odbieramy to, jako przerzucanie odpowiedzialności na KS „Gwardia”, za wieloletnie zaniedbania właścicielskie.

Klub Sportowy „Gwardia” we Wrocławiu